IT-LEDELSE

Til varetagelse af en midlertidig stilling som CIO/IT-chef, med fokus på drift, søger vi erfarne kandidater, der kan indtræde i rollen som IT-driftschef i en kortere eller længere periode. Det kan være som tovholder på et transformationsprojekt, hvor virksomhedens systemer skal omlægges til anden teknologi eller måske outsources til en 3. parts leverandør, og derfor har brug for en erfaren IT-leder, der vil kunne lede en sådan transformation.
Share on facebook
Share on linkedin