HVORFOR
INTERIM ?

“TRY - AND HIRE”

En interim løsning er hurtig og tilfører på kort tid din virksomhed de nødvendige ressourcer.

På kort sigt er det omkostnings effektivt og meget ofte får du tilført kompetencer på et højere niveau end krævet i den aktuelle stilling.

FORDELE

Det er fleksibelt

Det er hurtigt og effektivt, og som kunde er du kun bundet til den aftalte periode, dog minimum 1 måned. Fra første kontakt til den anviste person kan starte på opgaven, går der typisk kun 1 uges tid. Kontrakten mellem dig og Lisberg kan opsiges med øjeblikkeligt varsel efter den aftalte periode. Lisberg Interim er uafhængig af revisionsvirksomhederne.

Ekstra kompetencer tilføres

En velkvalificeret leder, økonomiprofil eller projektleder kan bidrage med kompetencer og erfaringer fra andre og lignende situationer, og indtræder ofte i beslutningstagerens rolle i modsætning til en rådgivende konsulent, der sjældent har de ledelsesmæssige beføjelser til at gennemføre beslutninger.

Det er omkostningseffektivt

En midlertidig ressource er ikke en del af den faste stab og dermed heller ikke en del af personalebudgettet og det såkaldte ’head-count’, der er en kritisk faktor i mange virksomheder.

Udgifterne til en af vores midlertidige ressourcer er afhængig af dennes kvalifikationer og krav til honorar, samt hvilken rolle vedkommende skal udfylde.

DEN RETTE KANDIDAT

Nøglen til en succesrig løsning er vores forståelse af de ledelsesmæssige eller faglige udfordringer, der aktuelt er i den virksomhed, som har brug for en midlertidig tilførsel af ressourcer.

I samråd med virksomheden foretager vi en nøje udvælgelse af de kandidater, der passer til den aktuelle opgave. Vi udvælger som regel 1-2 kandidater, som virksomheden har mulighed for at vælge imellem.

Inden vi præsenterer en kandidat for virksomheden, er denne interviewet og fundet egnet til opgaven, og han/hun er opdateret på opgavens indhold samt parat til at påtage sig opgaven med kort varsel.

HVAD KOSTER DET ?

Vi afregner et honorar , der er baseret på honoraret til den anviste kandidat + et tillæg, der vil blive tilpasset i forhold til varigheden af opgaven og den konkrete stilling, der skal besættes.

INTERESSERET ?

Kontakt os i dag, og vi hjælper dig med at finde den rigtige kandidat til din virksomhed!